Cum poți beneficia de deducerea sponsorizărilor din impozit?

Deducerea sponsorizărilor din impozit

Dorești să beneficiezi de deducerea sponsorizărilor din impozit? Legislația fiscală românească le permite firmelor să își deducă sponsorizările (dar și alte cheltuieli asemănătoare, precum mecenatul sau acordarea de burse private) la calculul impozitului pe profit.

Însă, pentru a nu avea probleme ulterior cu inspectorii fiscali, reprezentanții companiilor trebuie să știe că există anumite reguli ce trebuie respectate în ceea ce privește deducerea sponsorizărilor.

Sunt reguli care privesc: persoana care poate primi ajutorul, suma maximă ce poate fi dedusă, diferențele care există între sponsorizări și alte forme de transfer de bunuri sau bani (care sunt nedeductibile), etc. Astfel, dacă dorești să te asiguri că poți beneficia de deducerea sponsorizărilor din impozit, îți explicăm mai jos regulile de bază pe care ar trebui să le ai în vedere.

1. Cine poate să deducă sponsorizările făcute din impozit și despre ce sponsorizări e vorba

Firmele care au obligația de a plăti impozit pe profit (sau, în cazul microîntreprinderilor, impozitul micro) pot să deducă cheltuielile înregistrate cu sponsorizări din baza de calcul a impozitului datorat de firmă. Însă acest lucru nu înseamnă că e suficient pentru o companie să arate că a sponsorizat pe cineva sau o cauză, iar ulterior să deducă acele cheltuieli. E necesar să îndeplinească o serie de reguli importante.

În primul rând, vorbim de tipul de finanțări care pot fi deduse. Acestea pot fi, potrivit Codului Fiscal, următoarele tipuri de cheltuieli:

2. Sponsorizările acordate cărui beneficiar pot fi deduse din impozit?

Sponsorizarea și mecenatul sunt două forme de ajutor financiar care au o reglementare legală specifică, în cadrul Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, iar esența acestora ține de activitatea susținută (finanțată). Acest lucru e important pentru că, după cum se va vedea mai jos, sponsorizările și alte acte asemănătoare trebuie diferențiate spre exemplu de donații – care, la rândul lor, reprezintă liberalități, dar care nu permit deducerea din impozit.

Astfel, potrivit Legii nr. 32/1994, sponsorizarea se referă la transferul de bunuri sau de bani beneficiarului. Însă e foarte important ca acel beneficiar să desfășoare o activitate fără scop lucrativ.

Ca potențiali beneficiari, discutăm aici de asociații sau fundații (ONG-uri) care susțin anumite cauze. Dar putem discuta și de persoane fizice (de exemplu, student care încearcă să obțină finanțare pentru a participa la un concurs internațional). În schimb, o firmă nu va putea să ofere sponsorizare unei alte firme, pentru că nu mai vorbim de o activitate fără scop lucrativ. De aceea, asemenea cheltuieli nu sunt deductibile.

Ca alternativă, mecenatul presupune, potrivit aceleiași legi, că o firmă îi transferă unui beneficiar (persoană fizică) bunuri sau bani, ca activitate filantropică. Legea nr. 32/1994 stabilește însă că asemenea activități pot avea loc doar în următoarele domenii: cultural, artistic, medico-sanitar sau științific – cercetare fundamentală și aplicată. Așadar, mecenatul presupune că cineva e activ în unul din aceste domenii, ceea ce îi restrânge, parțial, sfera de aplicare.

Spre deosebire de actul de sponsorizare, unde i se poate cere beneficiarului să promoveze numele sponsorului, la mecenat tranzacția se face fără nicio obligație din partea beneficiarului față de cel care îi acordă bani sau alte beneficii.

În ceea ce privește bursele private, acestea sunt definite de Legea nr. 376/2004 privind bursele private ca fiind: „sprijinul pentru studii acordat, în baza unui contract, de către o persoană juridică de drept privat sau de către o persoană fizică unui beneficiar care poate fi, după caz:

  • elev
  • student
  • doctorand sau
  • care urmează un program de pregătire postuniversitară într-o instituție de învățământ superior acreditată, din țară sau din străinătate”.

E important ca bursa să fie acordată pe durata programului de studii (poate fi și mai scurtă perioada în care sunt acordați banii, dar nu mai lungă). De asemenea, nimeni nu poate acorda burse private rudelor sau afinilor, de până la al patrulea grad (inclusiv).

În același timp, trebuie reținut că există o anumită condiție pentru beneficiarii cu privire la care deducerea sponsorizărilor din impozit (ori a altor acte asemănătoare) este permisă. Vorbim de acei beneficiari care apar înscriși într-un registru special al Fiscului. Această condiție se aplică pentru finanțarea persoanelor juridice fără scop lucrativ (adică a ONG-urilor).

În plus, chiar dacă bisericile nu sunt considerate ONG-uri (potrivit regulilor speciale aplicabile asociațiilor și fundațiilor, din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000), și ele trebuie să apară în registrul de mai sus al ANAF pentru a fi permisă deducerea sponsorizărilor din impozit (către asemenea entități).

3. Cum se deosebesc sponsorizările (și alte acte asemănătoare) care pot fi deduse de liberalități care nu pot fi deduse?

Ne referim aici în mod specific la donație, care e un contract încheiat între donator (cel care transferă bunul sau o sumă de bani) și beneficiar (cel căruia i se transferă). Considerăm important, pentru firme, să înțeleagă că donațiile nu sunt cheltuieli deductibile din impozitul unei societăți. Însă care e diferența esențială dintre acestea și sponsorizări sau acte de mecenat?

Potrivit Codului Civil, „donația este contractul prin care, cu intenția de a gratifica o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părți, numită donatar” (articolul 985).

Devine deja sesizabilă diferența: la donație nu contează beneficiarul (sau activitatea desfășurată de acesta), ci contează intenția din spatele actului donatorului. La sponsorizare și la mecenat nu discutăm (doar) de intenția celui care transferă, ci contează în același timp beneficiarul și natura activității sale. Într-o anumită măsură, la fel este și cu bursele private.

4. Există un plafon dincolo de care deducerea sponsorizărilor din impozit nu mai este permisă?

Chiar dacă cheltuielile firmei tale se încadrează pe condițiile explicate mai sus, mai este important să știi că deducerea sponsorizărilor (și a altor forme de ajutor, precum cele de mai sus) se poate aplica doar într-o anumită limită, stabilită de Codul fiscal. Astfel, nivelul acestor cheltuieli nu poate depăși cea mai mică dintre:

Așadar, este foarte important pentru o firmă care dorește să facă sponsorizări și să le deducă la calculul impozitului să știe că există o sumă maximă ce poate fi dedusă. Cu alte cuvinte, nu ar putea să acorde un număr nelimitat de sponsorizări sau de burse, care să acopere, eventual o parte considerabilă din impozitul pe profit datorat. Tot ce depășește plafonul descris mai sus se înregistrează strict pe cheltuiala celui care dorește să ajute (inclusiv cea fiscală), fără ca statul să îi acorde alte beneficii.

5. Ce se întâmplă dacă beneficiarul finanțării restituie suma dată ca sponsorizare/mecenat/bursă privată?

În situațiile în care o firmă și-a dedus din impozitul datorat suma cheltuită pentru o sponsorizare, act de mecenat sau pentru acordarea unei burse private, însă beneficiarul îi returnează banii acordați, se pot întâmpla două lucruri, în funcție de momentul restituirii, prevede Codul fiscal.

În primul rând, dacă restituirea are loc într-un an diferit de cel în care a avut loc finanțarea, suma dedusă din impozitul pe profit în perioade fiscale precedente va fi adăugată la calculul impozitului pe profit datorat în trimestrul/anul restituirii sponsorizării/bursei private/banilor dați sub formă de mecenat.

În al doilea rând, dacă restituirea are loc în același an fiscal în care a avut loc finanțarea, contribuabilul reglează în trimestrul/anul restituirii sumele care au fost deduse din impozitul pe profit în trimestrele precedente.

Aceste reguli privitoare la restituirea sumei acordate ca sponsorizare/mecenat/burse private se aplică din 24 decembrie 2020, fiind introduse prin Legea nr. 296/2020 (care a adus mai multe modificări Codului fiscal).

Mai multe despre:

Share:

Înscrie-te la newsletterul nostru
Resurse similare:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *