În ce condiții se pot reține din salariul unui angajat avantajele în natură?

reține din salariul unui angajat

În acest articol explicăm în ce condiții se pot reține din salariul lunar al unui angajat sumele ce reprezintă contravaloarea bunurilor sau serviciilor de care acesta din urmă beneficiază.

Mai exact, detaliem opțiunile pe care le are un angajator, condițiile și riscurile aferente din perspectiva legislației muncii pentru reținerea din salariu a contravalorii diferitelor bunuri sau servicii de care beneficiază un angajat, cum ar fi utilizarea unui autovehicul de serviciu în scop personal, ori contravaloarea combustibilului aferent utilizării, ori alte avantaje în natură, precum utilizarea oricărui bun al societății în interes personal.

Astfel, din perspectivă practică, suma care reprezintă contravaloarea avantajului în natură poate fi reținută din salariul angajatului (fără a mai fi impozitată ca avantaj salarial), întrucât nu există o prevedere specifică în legislație care să împiedice acest lucru.

Din perspectiva legislației muncii însă, este de menționat că prevederile Codului Muncii cu privire la cazurile și condițiile în care angajatorul poate efectua rețineri salariale sunt foarte restrictive, având scopul de a proteja salariații împotriva unor potențiale abuzuri din partea angajatorilor.

Nu se pot face rețineri din salariu în afara situațiilor strict prevăzute de lege

Astfel, potrivit prevederilor Articolului 169 din Codul Muncii, nicio reținere din salariu nu poate fi operată în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege. Reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

În plus, reținerile din salariu cumulate nu pot depăși în fiecare lună jumătate din salariul net al angajatului.

Înainte de-a analiza în detaliu condițiile în care angajatorul ar putea proceda la efectuarea de rețineri din salariu, este important de realizat o distincție cu privire la temeiul de drept în baza căruia angajatorul poate să recupereze anumite sume de bani de la salariati.

Mai exact, acest lucru se poate face în următoarele cazuri:

Articolul integral este accesibil doar membrilor cu acces Premium

Contribuie la susținerea IQ-ului resurselor umane în organizația ta și fii cu un pas înainte! Beneficiezi de acces non-stop la toate resursele și expertiza profesioniștilor în gestionarea resurselor umane.

Ai deja acces premium? Intră în cont

Mai multe despre:

Share:

Înscrie-te la newsletterul nostru