Normele de venit pentru PFA, pe anul 2023, publicate de ANAF

normele de venit pentru PFA_2023

ANAF a publicat normele de venit pentru PFA-uri, aplicabile pentru anul 2023, pe propriul website. Informațiile au fost publicate de autorități la nivelul fiecărui județ în parte, deoarece ele sunt aplicabile în funcție de județul în care persoana fizică are stabilit sediul social.

Normele de venit reprezintă venitul impozabil pentru contribuabilii care obțin venituri din prestarea de activități independente și care sunt organizați ca persoane fizice autorizate (PFA). Acestea pot fi ca urmare a desfășurării unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii, pentru care venitul net impozabil se determină pe baza normelor de venit conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

Acestea au fost publicate pentru 2023, pentru fiecare județ, în format pdf și pot fi găsite pe site-ul ANAF și descărcate de aici: Normele anuale de venit pe anul 2023, stabilite pentru activități independente.

Normele de venit se stabilesc și se publică la nivel de județ, de către fiecare direcție regională a finanțelor publice

Conform legislației fiscale în vigoare, cade în sarcina fiecărei direcții regionale ale finanțelor publice să stabilească și să publice pentru fiecare an fiscal nivelul acestor norme. Astfel, PFA-urile care optează pentru impozitarea venitului în baza normelor de venit (și nu în baza venitului efectiv realizat) vor trebui să plătească impozit în baza normelor stabilite de direcția finanțelor a județului în care și-au stabilit sediul social.

Este important de avut în vedere că aceste norme nu se aplică și pentru profesiile liberale.

Conform regulilor stabilite prin articolul 69 din Codul Fiscal, norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de o persoană fizică autorizată nu poate fi stabilită la un nivel mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12 luni. Astfel, pentru anul 2022, atunci când au fost stabilite normele de către direcțiile regionale ale finanțelor publice, salariul minim brut la nivel național era stabilit la valoarea de 2.550 lei.

Aceeași regulă se aplică și pentru persoanele fizice care desfășoară activități în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat.

De asemenea, articolul 69 din Codul Fiscal prevede că, în cazul în care o persoană desfășoară activități pentru o perioadă sau perioade mai mici decât anul calendaristic, atunci “norma de venit aferentă acelei activități se reduce proporțional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfășurată activitatea respectivă”. Mai exact, conform normelor de aplicare a articolului 69 din Codul Fiscal, norma anuală de venit aferentă perioadei efectiv lucrate trebuie calculată de contribuabil prin raportarea normei anuale de venit la 365 de zile, iar rezultatul se înmulțește cu numărul zilelor de activitate.

Dacă o persoană desfășoară două sau mai multe activități economice din care generează venituri de natură independentă, venitul net impozabil se stabilește prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități economice desfășurate.

Când nu se mai poate beneficia de regimul de impozitare în baza normelor de venit?

În cazul în care, pe parcursul unui an calendaristic, un PFA a încasat un venit brut care a depășit echivalentul în lei a 25.000 euro, atunci, începând cu anul următor va fi în mod automat obligat să treacă la determinarea venitului net anual impozabil în sistem real (pe baza venitului înregistrat în contabilitate).

Reamintim că venitul se declară prin intermediul declarației unice, pentru care termenul de depunere este de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului. Pentru declararea venitului realizat în anul 2022, termenul este 25 mai 2023.

Resurse similare:

Mai multe despre:

Share:

Înscrie-te la newsletterul nostru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *