Pensie din străinătate – cum se declară și care este tratamentul fiscal?

pensie din străinătate

Am primit de multe ori această întrebare din partea abonaților noștri: “Primesc o pensie din străinătate. Ar trebui să o declar în România? Se impozitează acest venit în țară?”.

Așadar, am hotărât ca în acest articol să explicăm în ce condiții pensia din străinătate este supusă impozitării în România și, totodată, care sunt taxele care se datorează, dacă este cazul, pentru acest tip de venit.

În conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare (art. 130, alin (1)), venitul din pensie obținut din străinătate este supus impozitării în România pentru următoarele categorii de persoane:

Prin urmare, ca regulă de bază stabilită de legislația fiscală românească, o persoană fizică rezidentă fiscal în România are obligație de declarare în România pentru toate veniturile personale, indiferent de natura acestora ori de sursa lor (cu sursa în România sau în străinătate), inclusiv pentru venitul din pensii primit din altă țară.

Dacă pensia a fost impozitată în străinătate, mai datorez impozit și în România?

Faptul că o persoană fizică rezidentă în România are obligație de declarare asupra unui venit nu înseamnă în mod automat că venitul respectiv va fi dublu impozitat. Aici intervin prevederile convențiilor pentru evitarea dublei impuneri semnate de România, conform cărora venitul din pensie primit din străinătate de o persoană fizică rezidentă fiscal în România poate fi:

Așadar, în funcție de convenția aplicabilă (între România și statul de sursă a venitului din pensie), sunt șanse semnificative ca o pensie din străinătate să nu fie supusă impozitului de 10% în România, ori să fie supusă impozitului doar cu valoarea care depășește suma de impozit deja plătită în străinătate (dacă impozitul datorat în străinătate este mai mic decât cel datorat în România).

ATENȚIE: În cazul în care pensia este scutită de la impozitare conform prevederilor convenției aplicabile, acest lucru nu înseamnă că persoana fizică care realizează venitul din pensie din străinătate este scutită de la obligația declarării venitului către ANAF. Obligația de declarare a venitului se aplică în continuare, însă cu posibilitatea contribuabilului de a selecta în formularul declarației unice metoda de evitare a dublei impuneri (metoda scutirii, ori metoda creditului fiscal).

Conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, veniturile din pensii reprezintă “sume primite ca pensii de la fondurile înființate din contribuțiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative și cele finanțate de la bugetul de stat”.

În conformitate cu prevederile articolelor 100 și 101 din Codul Fiscal, pensiile sunt subiect al impozitului pe venit conform următoarelor reguli:

Așadar, pentru o pensie din străinătate în valoare de 4.500 lei pe lună, impozitul pe venit se calculează în cotă de 10% pentru valoarea impozabilă care depășește plafonul de 2.000 lei, adică 10% x 2.500 lei. În acest caz va rezulta un impozit datorat de 250 lei pe lună, adică un total de 3.000 lei impozit anual.

Cu toate acestea, în cazul în care același venit din pensie este impozitat și în statul de proveniență a venitului (statul-sursă), atunci va trebui aplicată metoda de evitare a dublei impuneri conform convenției fiscale aplicabile, așa cum am descris mai sus.

Să considerăm ipoteza în care în statul de sursă a venitului impozitul datorat este în cotă de 15% pentru venitul din pensii. Rezultă astfel un impozit lunar în valoare de 675 lei plătit în celălalt stat, adică 8.100 lei pe an. În cazul în care convenția pentru evitarea dublei impuneri semnată cu celălalt stat prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal, atunci contribuabilul va avea dreptul să diminiueze impozitul anual datorat în România cu suma de impozit datorat în statul de sursă a venitului.

Deoarece valoarea impozitului datorat în acel stat depășește valoarea impozitului datorat în România, atunci impozitul final datorat în România se va diminua la zero.

În plus față de impozitul pe venit, începând cu veniturile aferente anului 2022, pensiile sunt subiect și al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Mai exact, conform prevederilor intrate în vigoare începând cu 1 ianuarie 2022 (art. 154, alin. (1) litera h) din Codul Fiscal), sunt exceptate de la plata contribuției de sănătate doar veniturile din pensii până în suma de 4.000 lei lunar inclusiv.

Prin urmare, pensiile sunt subiect al CASS conform următoarelor reguli:

Persoanele fizice care realizează venituri din pensii din străinătate și care au obligația declarării acestora în România își îndeplinesc această obligație depunând declarația unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Termenul pentru completarea și depunerea declarației unice este de 25 mai a anului următor celui în care s-a realizat venitul din pensii.

Pentru anul fiscal 2022, termenul pentru depunerea declarației este 25 mai 2023.

Articolul integral este accesibil doar membrilor cu acces Premium

Contribuie la susținerea IQ-ului resurselor umane în organizația ta și fii cu un pas înainte! Beneficiezi de acces non-stop la toate resursele și expertiza profesioniștilor în gestionarea resurselor umane.

Ai deja acces premium? Intră în cont

Mai multe despre:

Share:

Înscrie-te la newsletterul nostru
Resurse similare:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *