Rambursarea TVA – ghid practic pentru companii

rambursarea TVA - ghid

Deții o afacere în România și plătești taxa pe valoare adăugată (TVA) către statul român? Este important să știi că îți poți recupera TVA-ul plătit pentru anumite bunuri și servicii achiziționate.

Pentru a cunoaște pașii de urmat, dar și ce presupune întreaga procedură pentru rambursarea TVA, ți-am pregătit un articol informativ și practic.

Pe scurt, ce este rambursarea TVA?

Rambursarea TVA presupune restiturirea TVA-ului (taxa pe valoare adăugată), în urma solicitării companiilor, în situațiile în care sumele de TVA încasate din vânzări, sunt mai mici decât cele plătite ca urmare a achizițiilor efectuate. Rambursarea TVA poate fi solicitată prin intermediul declarațiilor 300 sau 318, de la Bugetul de Stat, în funcție de locul achiziției (România ori alt stat membru UE).

În România, conform legislației, există o cotă standard de TVA de 19%. În același timp, statul român a stabilit cote de 9% pentru alimente, băuturi non-alcoolice, medicamente, proteze, respectiv 5% pentru publicații, servicii hoteliere și de cazare, audiobooks, lemne de foc și achiziționare de locuințe.

Cum se calculează valoarea TVA-ului rambursat?

Ca formulă de bază, valoarea TVA-ului de rambursat se calculează ca diferență între totalul de TVA plătită ca parte a serviciilor și bunurilor achiziționate de la terți, pe de o parte, și TVA încasată pentru serviciile și bunurile vândute către clienții proprii. În urma calculării diferenței, organele fiscale abilitate vor stabili dacă firmele solicitante mai au diferență de sumă de plată către buget sau dacă există deja TVA care ar trebui rambursat către acestea.

Cum știi dacă firma ta este eligibilă pentru rambursarea TVA?

Conform art. 316 din Codul Fiscal, orice societate subiect de această taxă și înregistrată în scopuri de TVA, cu sediul în România sau în afara țării, poate solicita rambursarea TVA. Rambursarea se poate solicita trimestrial sau lunar, atunci când există sume negative care trebuie decontate de către stat. Solicitarea rambursării TVA se face prin formularul 300 sau formularul 318, acesta din urmă depunându-se în cazul comerțului internațional (pentru rambursarea TVA aferentă importurilor și achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene).

Rambursarea TVA poate fi solicitată pentru o serie de bunuri și servicii achiziționate, precum combustibil, închirierea mijloacelor de transport, taxe rutiere, de acces şi utilizare a drumurilor, cheltuieli de deplasare, cazare, cheltuieli la restaurant, diverse produse de lux, acces la târguri, expoziţii, precum și activităţi de divertisment sau spectacole.

Firmele care nu sunt subiect de TVA, dar și cele care figurează cu sume negative (de rambursat de la buget) mai mici de 5.000 de lei, nu pot solicita rambursarea de TVA.

În situațiile în care contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte considerate drept infracțiuni, s-a declanșat procedura de lichidare voluntară sau de insolvență, ori organul fiscal central a constatat faptul că există riscul unei rambursări necuvenite, rambursarea TVA se acordă doar după efectuarea inspecției fiscale anticipate.

Pentru ceilalți contribuabili, rambursarea TVA se acordă în urma depunerii decontului cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, dacă inspectorii ANAF consideră necesar.

IMPORTANT: de reținut faptul că, începând cu 1 februarie 2022, a fost implementată măsura de permanentizare a rambursării TVA-ului cu control ulterior (adică rambursarea nu mai este condiționată de efectuarea unui control anticipat din partea inspectorilor ANAF).

Totuși, mai sunt încă exepții de la această regulă, care permit inspectorilor să condiționeze rambursarea TVA-ului de efectuarea unui control anticipat. Pe lângă excepțile deja descrise mai sus, cele mai importante sunt situațiile firmelor care depun primul decont de TVA după obținerea codului de TVA, ori cele în care soldul sumei negative de TVA solicitată la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de declarare utilizate într-un interval de 12 luni.

Ce este decizia de rambursare și cine o emite?

Decizia de rambursare reprezintă documentul prin care unei companii îi este aprobată cererea de rambursare TVA. Aceasta este emisă de către organul fiscal competent, adică de ANAF.

După depunerea cererii de rambursare de către companiile cu risc fiscal mic (firmele care nu solicită sume mai mari de 45.000 lei), decizia de rambursare este emisă în termen de cinci zile. Pentru celelalte companii, emiterea deciziei variază în funcție de durata inspecției fiscale.

Decizia de rambursare a TVA-ului poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit legislației în vigoare.

Cum poți afla în ce stare se află solicitarea de rambursare TVA?

Situația deconturilor de rambursare de TVA poate fi găsită acutalizată pe site-ul ANAF. Starea solicitării este ușor de verificat, direct pe site-ul celor de la ANAF. Este nevoie să deții codul de identificare fiscală, suma solicitată pentru rambursare, dar și luna și anul decontului, pentru a putea identifica cererea în registrul ANAF.

Care este termenul pentru rambursarea TVA?

Rambursarea TVA are loc de obicei în 45 de zile. Există situații în care rambursarea se face în 90 de zile, atunci când soluționarea decontului presupune o inspecție fiscală anticipată.

Termenul iniţial poate fi însă prelungit, până la o perioadă de şase luni în cazul în care sunt necesare obținerea altor probe pentru soluționarea cererii și luarea unei decizii în conformitate. Solicitarea pentru rambursarea TVA poate fi făcută oricând există un surplus de TVA rezultat în calculele aferente, însă doar atunci când suma este mai mare de 5.000 de lei.

Cum poți solicita rambursarea TVA din comerțul internațional?

Dacă deții o afacere prin care practici comerțul internațional, în cadrul UE, și în acest caz poți solicita rambursarea TVA. Cererea poate fi solicitată doar dacă practici:

 • operațiuni de import de bunuri pentru care TVA-ul este achitat în alt stat membru UE;
 • achiziții de bunuri și servicii din ore altă țară membră UE și achitarea TVA chiar în momentul achiziției.

Procedura de rambursare de TVA intracomunitar presupune completarea unei cereri de rambursare (Formularul 318), pe cale electronică și înaintată organului fisca competent din România. Cererea trebuie depusă cel târziu până la 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare și trebuie să conțină o serie de informații, printre care:

 • numele și adresa completa ale solicitantului, precum și o adresă de e-mail;
 • descrierea activității economice pentru care au fost achiziționate bunurile și serviciile;
 • perioada de rambursare;
 • declarație din partea solicitantului/firmei prin care își asumă că nu a livrat bunuri sau prestat servicii apreciate ca fiind livrate/prestate într-un stat membru de rambursare, în decursul perioadei de rambursare. Serviciile de transport și cele auxiliare transportului, care sunt scutite în baza articolelor 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159, 160 din Directiva 2006/112/CE;
 • codul de înregistrare al solicitantului, în scopuri de TVA;
 • datele contului bancar, alături de codurile IBAN și BIC;
 • datele de identificare și adresa completă ale furnizorului;
 • codul de înregistrare în scopuri de TVA/codul de înregistrare fiscală a furnizorului, exceptând importurile;
 • prefixul statului membru de rambursare, exceptând importurile;
 • data și numărul facturii ori ale documentului de import;
 • baza impozabilă și suma TVA exprimate în moneda statului membru de rambursare;
 • cuantumul TVA deductibil, în moneda statului membru de rambursare.

Ulterior completării cererii, organele fiscale din țară vor verifica faptul că firma este înregistrată ca plătitoare de TVA în România în perioada în care s-au efectuat achizițiile și vor redirectionarea cererea de rambursare către autoritățile competente din statul membru în care ai desfășura operațiunile de achiziții.

Care este suma minima ce poate fi solicitată în cazul rambursării TVA intracomunitar?

În cazul în care perioada de rambursare este mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de trei luni, rambursarea TVA ce poate fi solicitată nu trebuie să fie mai mică de 400 EURO. Dacă perioada de rambursare reprezintă un an calendaristic sau perioada rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA solicitat nu trebuie sa fie mai mic de 50 euro.

Resurse similare:

Mai multe despre:

Share:

Înscrie-te la newsletterul nostru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *